در اینجا محصولات و خدمات بدون واسطه به دست مشتری می رسد
در فاز اول غرفه دارها با کمک دیگر اعضا محصولات خود را خواهند فروخت 
در فاز بعدی طی قرار دادی با غرفه دار ، ما با ضمانت کالا را به مشتری معرفی می نماییم